Vår story

Vi är en liten och personlig webbyrå med bas på Södermalm i Stockholm som sedan 2022 har hjälpt små- och medelstora företag med digital närvaro.

Vi gillar att

sticka

uuuuuuuuut

från mängden

Vi gillar att

sticka

uuuuuuuuut

från mängden

Vi gillar att

sticka

uuuuuuuuut

från mängden

Vår verksamhet är uppbyggd av tre grundpelare

Kundmål; ligger till grund för hela arbetet / står som mest centralt för varje projekt och är en guide genom arbetsprocessen.

Användarvänlighet; vi bygger lösningar som alla ska förstå. Den digitala kundresan ska bara och endast ha fokus på att leda användare vidare i processen, inte gå åt till att försöka navigera rätt i en rörig miljö.

Estetik; det visuella är det som naturligt lämnar störst fotavtryck och gör en upplevelse minnesvärd. Att skilja sig från mängden ligger för oss som värdegrund. Vi tror starkt på att skapa immersiva upplevelser som gör en ihågkommen och därmed skapar värde i form av ökad online-närvaro.

Vårt mål är att ni når era mål.

Nog om oss, låt oss prata om er