Ökad digital närvaro för

Småföretagare Startups Inredningsdesigners Fotografer E-handelsföretag Arkitekter Produktionsbolag

6th floor är en Stockholmsbaserad webbyrå som erbjuder tjänster inom webbutveckling och UX/UI i en variation av branscher

SENASTE PÅ SJÄTTE VÅNINGEN

webbyrå i stockholm

Vad

vi

gör

I en digital värld krävs en digital image. Aldrig har det varit så viktigt som nu med en stark fasad utåt online, oavsett verksamhetens mål och ambitioner. 6th floor är en webbyrå med fokus på webbutveckling och grafisk formgivning.

Det är rätt simpelt. Vårt mål är att ni når era mål. Hur? Genom att ta fram en digital strategi som går i linje med vad ni vill åstadkomma som företag, där webbplatsen blir ansiktet utåt mot världen.

Hur vi jobbar

Vi har valt att dela in processen i tre steg

Ett: Tänka

Vi som webbyrå har som mål att se till att ni når dit ni vill. Vår arbetsprocess grundar sig i utformningen av en strategi. Tillsammans benar vi ut var ni som företag är idag och var ni vill nå, vilket sedan blir vårt uppdrag att verkställa. Den digitala strategin blir kärnan i maskineriet som hjälper till att sig från a till b.

Två: Utföra

När utmaningarna är identifierade börjar processen att utforma, baserat på strategi och mål. Designprocessen är en öppen dialog mellan oss och er där vi jobbar agilt för att nå ett resultat som båda parter är nöjda med. Vi tar fram och itererar mellan skisser och prototyper av hemsidan som sedan förvandlas till en slutprodukt i form av en levande webbplats skräddarsydd efter era behov.

Tre: Mäta

Det underliggande målet med webbplatsen är att skapa långvariga effekter som ger resonans i verksamheten. Att mäta resultaten ligger till grund för att kunna mäta tillväxt. Efter lansering håller vi kontakten och stämmer av regelbundet att plattformen levererar.

Övertygad?

Isåfall hjälper vi dig mer än gärna.